קרדיטים וחסויות

ברצוני להודות לכל אלה שנטלו חלק במלאכה ועזרו לי להוציא ספר זה אל האור:

מלי עמיאור
פרידה וליאור לוי
שניר גובס
אודליה לב ארי
גיא וטלי חסין
תומר לובטון
אביב גבע
אלמוג חוזה
רפאל ששון
נתנאל רוזנוולד
מיכאלה קליגר
אסף נסים זרגריאן
מריקה ומשה סעאת
יצחק ובתיה רחמים
מנדי שכטר
חי בן ארי
אלכסנדר קורזניקוב
עידן זמיר
Omiron